Traject 2e spoor

Traject re-integratie 2e spoor

Wanneer een werknemer zijn of haar eigen werkzaamheden niet meer (volledig) kan uitvoeren dan dient de mogelijkheid voor het vinden van ander werk bij een andere werkgever te worden onderzocht. Dit wordt het Traject Re-integratie 2e spoor genoemd.  Het doel van het 2e spoor traject is het beperken van de schadelast voor de werkgever door instroom in de WGA te voorkomen.

De mogelijkheden en beperkingen uit het Arbeidsdeskundig Onderzoek worden vertaald naar een zoek- en persoonsprofiel en in het trajectplan wordt vastgelegd welke activiteiten nodig zijn om de werknemer te laten re-integreren in duurzaam passend werk.

De re-integratieadviseur van [SIC] Arbo begeleidt uw werknemer gedurende het hele proces. In de eerste fase ligt de nadruk op acceptatie en mobilisatie, het valt tenslotte niet mee om afscheid te nemen van datgene dat je altijd zo graag deed. [SIC] Arbo helpt dit proces te doorlopen en laat de werknemer weer met een open blik naar de toekomst kijken.

Tijdens de bemiddelingsfase wordt de werknemer gestimuleerd en begeleid om actief op zoek te gaan naar vacatures en leert hij zichzelf op positieve en onderscheidende wijze te presenteren aan een mogelijke nieuwe werkgever. Uiteraard wordt ook het netwerk van de re-integratiebegeleider ingezet om die passende nieuwe functie te vinden.

Door tijdig voldoende inspanningen te leveren wordt een loonsanctie door het UWV voorkomen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Traject re-integratie 2e spoor? Neem dan contact op met [SIC]Arbo, telefoonnummer: 0174-35 21 34 of mail naar info@sic-arbo.nl.

NIEUWSGIERIG naar een samenwerking?

Bent u benieuwd of [SIC] Arbo bij uw organisatie past? Neem dan vrijblijvend contact op met Michèle van den Bijllaardt, tel: 0174-35 21 34 of info@sic-arbo.nl