risico inventarisatie

Risico inventarisatie & evaluatie

    RI&E

De RI&E is een eerste stap in de goede richting. Niet alleen voldoet u aan uw wettelijke verplichting, de winst zit in het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van ongevallen.

De doelstelling van de RI&E is het inventariseren en evalueren van de aanwezige risico’s bij een bedrijf teneinde ongevallen of gezondheidsschade voor medewerkers te voorkomen. Door het formuleren van doeltreffende maatregelen wordt een aanzet gegeven voor het verkleinen of elimineren van risico’s. Op deze wijze wordt gestreefd naar een goed functionerende organisatie met gezonde en tevreden werknemers.

Tijdens een RI&E wordt de werkplek beoordeeld en worden aanwezige risico’s opgeschreven. Vervolgens worden alle risico’s geanalyseerd. Dit houdt in dat wordt vastgesteld wat de ernst van het risico is en op welke termijn dit moet worden aangepakt. Dit wordt vastgelegd in een rapport en een Plan van Aanpak.

Een goede rapportage

  • geeft de werkgever inzicht in alle, uit het werk voortvloeiende, risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  • geeft een prioriteitenstelling van de ernst van de geconstateerde risico’s
  • geeft een goed handvat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren.

Indien er in uw organisatie meer dan 25 medewerkers werkzaam zijn dient de rapportage getoetst te worden door een (Hoger) Veiligheidskundige.

Wilt u meer weten over de RI&E? Neem dan contact op met uw casemanager via 0174-35 21 34 of mail naar info@sic-arbo.nl

NIEUWSGIERIG naar een samenwerking?

Bent u benieuwd of [SIC] Arbo bij uw organisatie past? Neem dan vrijblijvend contact op met Michèle van den Bijllaardt, tel: 0174-35 21 34 of info@sic-arbo.nl