PMO Westland

PMO / PAGO

Doel

Een gezonde en vitale werknemer is productiever en heeft meer plezier in zijn werk. Het preventief medisch onderzoek, ook wel periodiek medisch onderzoek genoemd, is een gezondheidscheck voor werknemers. Het aanbieden van het PMO is meer dan een wettelijke verplichting, het toont uw waardering voor uw werknemers en laat zien dat u de gezondheid van uw werknemers belangrijk vindt. Het doel van de PMO is vroegtijdig gezondheidsrisico’s van uw werknemers in kaart te brengen en een gezonde(re) leefstijl te bevorderen.

Hoe werkt het

Het PMO kan op verschillende manieren worden ingevuld. De basis is altijd een vragenlijst waarmee de gezondheid van uw werknemer in kaart wordt gebracht en waarbij aandacht is voor werkbeleving en leefstijl. Het PMO kan worden aangevuld met diverse (fysieke) onderzoeken zoals het meten van de BMI, bloeddruk, cholesterol etc. Daarnaast kan het PMO worden uitgebreid met bijvoorbeeld een ogentest, gehoortest,  beeldschermonderzoek of longfunctietest.

Privacy

[SIC] Arbo hecht veel waarde aan de privacy van werknemers. Individuele resultaten zullen daarom nooit worden teruggekoppeld aan de werkgever. Wel kan er, bij een minimale deelname van 20 werknemers, een geanonimiseerde groepsrapportage aan de werkgever worden verstrekt

Meer informatie?

Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden kunt u mailen naar info@sic-arbo.nl of vul het contactformulier in.

Verzuim SIC Arbo

NIEUWSGIERIG naar een samenwerking?

Bent u benieuwd of [SIC] Arbo bij uw organisatie past? Neem dan vrijblijvend contact op met Michèle van den Bijllaardt, tel: 0174-35 21 34 of info@sic-arbo.nl